Search

Rregullatori

Operatorët

Gjeneratorët

Energy: simplified data

NORTHMACEDONIA ALBANIA MONTENEGRO SERBIA

World

Europe

Operim [MW]

Final & Preliminary Authorization

Vlera në € e energjisë së eksportuar

 • 2021 66,140,881.23 €
 • 2020 40,505,553.07 €
 • 2019 35,614,333.78 €
 • 2018 25,714,457.9 €
 • 2017 27,884,540.03 €
 • 2016 32,664,064.15 €
 • 2015 20,469,981.42 €
 • 2014 15,557,476.7 €
 • 2013 25,444,335.47 €
 • 2012 14,935,562.46 €
 • 2011 14,867,437.98 €
 • 2010 8,670,786.60 €
 • 2009 5,816,120.61 €

Vlera në € e impotit të energjisë

 • 2021 168,033,333.31 €
 • 2020 38,317,522.41 €
 • 2019 51,475,596.48 €
 • 2018 48,983,491.17 €
 • 2017 68,489,607.22 €
 • 2016 23,752,533.13 €
 • 2015 36,573,017.14 €
 • 2014 50,402,019.13 €
 • 2013 32,468,983.46 €
 • 2012 48,148,217.74 €
 • 2011 57,307,372.29 €
 • 2010 48,539,214.96 €
 • 2009 52,144,884.63 €