Search

Rregullatori

Operatorët

Gjeneratorët

Energy: simplified data

NORTHMACEDONIA ALBANIA MONTENEGRO SERBIA

World

Europe

Operim

Final Authorization

Vlera e eksportuar me kontrata komerciale

 • 2008 4,583,779.37 €
 • 2009 2,297,294.6 €
 • 2010 5,160,831 €
 • 2011 12,537,319 €
 • 2012 11,569,451 €
 • 2013 21,341,724 €
 • 2014 14,850,339 €
 • 2015 18,406,441 €
 • 2016 31,633,212 €
 • 2017 32,757,947 €
 • 2018 24,284,122.2 €
 • 2019 35,919,013.41 €

Import vlera e përgjithshme

 • 2007 45,161,222 €
 • 2008 51,513,45 €
 • 2009 46,256,119 €
 • 2010 39,664,332 €
 • 2011 54,677,311 €
 • 2012 45,440,668 €
 • 2013 28,447,948 €
 • 2014 48,756,80 €
 • 2015 35,416,742 €
 • 2016 21,851,620 €
 • 2017 68,660,471 €
 • 2018 53,940,000 €
 • 2019 50,132,368 €