Forget Password
PRANO PËRMBLEDHJE DITORE TË LAJMEVE

Abonohu për të pranuar përmbledhjet ditore të lajmeve përmes emailit. Duke shënuar emailin e juaj në kutinë në vijim, ju pajtoheni të pranoni përmbledhje lajmesh në baza javore nga Kosovo.Energy.

PRANO PËRMBLEDHJE DITORE TË LAJMEVE NË GJUHËN ANGLEZE

Kosovo.Energy bën monitorimin dhe përmbledhjet ditore të lajmeve të sektorit të energjisë në Kosovë dhe më gjerë në gjuhën angleze për të gjitha palët e interesuara, bazuar në preferencat e juaja. Kontaktoni Kosovo.Energy përmes [email protected] për më shumë informata dhe për t’u abonuar.

REKLAMO NË KOSOVO.ENERGY

Kosovo.Energy ofron mundësi të jashtzakonshme të reklamimit përmes pakove të ndryshme, të disejnuara enkas për nevojat e klientëve. Reklamimi bëhet në platformat dixhitale të Kosovo.Energy por edhe në kanale tjera komunikimi. Kontakto përmes [email protected] për të mësuar për pakot e reklamimit.

KONTAKTO PËR MËNYRA TJERA NDËRVEPRIMI

Personeli i Kosovo.Energy ka përvojë të gjatë në organizimin dhe ofrimin e zgjidhjeve për nevojat e ndërmarrjes tuaj të energjisë elektrike, e në veçanti në disejnimin e aktiviteteve të komunikimit dhe zhvillimin e projekteve në sektorin e energjisë elektrike. Kontakto përmes [email protected] për të mësuar për shërbimet tjera por edhe pako të ndryshme të aktiviteteve të komunikimit, të disejnuara bazuar në specifikat dhe nevojat e Kosovo.Energy.