Search

Eventet ardhshme

Eventet mëparshme

Balkan Green Academy 2020/2021

Balkan Green Foundation si pjesë e Programit Rajonal Balkan Green Ideas po organizon për herë të parë Balkan Green Academy 2020/2021.

11 Gusht, 2020

Kosovo Sustainable Development Week

Java e Zhvillimit të Qëndrueshëm në Kosovë kthehet me format të ri: një platformë virtuale ku mund të informoheni, të lexoni publikime, të merrni pjesë në diskutime në panel, dhe shumë më tepër.

20 Gusht, 2020

KOSTT shpallë konkursin për ndarjen e 10 bursave për studentë

Në bazë të statutit, politikes për ndarje të bursave të kompanisë dhe marrëveshjes = në mes të KOSTT dhe Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, KOSTT shpallë konkursin për ndarje të 10 bursa për studentë.

19 Tetor, 2020

BGF: Fillimi i Akademisë së parë ballkanike të gjelbër

Modulet e Akademisë do të mbulojnë tre shtylla kryesore: politikë-ekonomi-shoqëri dhe do të shtjellojnë çështje aktuale në Ballkanin Perëndimor dhe Greqi brenda kornizës së vlerave dhe ideve të zhvillimit të qëndrueshëm.

21 Tetor, 2020

Green Business Expo 2020

Për arsye të situatës me COVID-19, Green Business Expo do të jetë virtual (i disponueshëm në gjuhën shqipe dhe angleze) dhe do të vijë me një koncept inovativ dhe në nivel me panairet virtuale ndërkombëtare.

29 Tetor, 2020

Trajnimi: Avokimi për Ndryshim

Qendra e KCSF-së ofron program të rregullt të ngritjes së kapaciteteve dhe shpërndarjes së informatave, si dhe i trajton kërkesat e veçanta për nevojat e OShC-ve që nuk mbulohen nga programet e rregullta.

12 Nëntor, 2020

Uebinar: Hidroenergjia e qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor

Uebinari organizohet në kuadër të programit të disejnuar për të mbështetur autoritetet, investitorët dhe zhvilluesit në zbatimin e praktikave të mira gjatë zhvillimit të projekteve të hidroenergjisë.

24 Shkurt, 2021

Uebinar: Investimi në rimëkëmbje neutral ndaj klimës

Uebinari sjellë prezantime të niveleve të larta të planeve të përgjithshme dhe strategjive të investimit të BE-së dhe Kanadasë në efiçiencë të energjisë në ndërtesa, në kuadër të përpjekjeve për rimëkëmbje ekonomike.

04 Mars, 2021

Kurs online: Bazat e furnizimit me energji elektrike për jo-inxhinierët

Kursi i organizuar nga ERRA është mundësi e jashtzakonshme për të gjithë ata që nuk janë inxhinierë apo profesionistë të fushës dhe që dëshirojnë të kuptojnë bazat e fizikës dhe inxhinierisë prapa furnizimit me rrymë.

04 Mars, 2021

Fiki dritat dhe kërce nën tingujt e artistëve botëror gjatë Orës së Tokës më 27 Mars!

Teksa njerëzit, qytetet dhe kompanitë po përgatiten që të shënojn Orën e Tokës 2021, WWF Adria do të lansojë një video muzikore nga artistja e njohur Lejla Hot këtë të shtune, më 27 Mars, duke filluar nga ora 20:30.

25 Mars, 2021

Efektet e hidrocentraleve në mjedis dhe si të veprohet

Diskutim i hapur nga Let's Do It Peja në kuadër të projektit "Të Bashkuar Për Mbrojten e Natyrës"

30 Mars, 2021

Mbledhja vjetore e Iniciativës për rajonet e qymyrit në tranzicion në Ballkanin Perëndimor dhe Ukrainë

Qëllimi i kësaj ngjarjeje është të përkrahë zhvillimin e dialogut të hapur brenda palëve të interesit për largimin e qymyrit dhe tranzicion të qëndrueshëm drejt burimeve të ripërtëritshme.

27 Maj, 2021

Forumi i Solareve të Kosovës 2021

Ministria e Ekonomisë dhe USAID do të organizojnë ngjarjen 'Forumi i Solareve të Kosovës 2021'. Forumi do të mbahet nesër, më 27 korrik 2021, nga ora 09:00-15:00.

26 Korrik, 2021

Marrëveshjet e blerjes së energjisë së ripërtëritshme në Ballkanin Perëndimor -mundësitë dhe pengesat

Agora Energiewende dhe INDEP organizojnë tryezën me temën ‘Marrëveshjet e blerjes së energjisë së ripërtëritshme në Ballkanin Perëndimor - Mundësitë dhe pengesat’ në Hotel Sirius, Prishtinë.

06 Maj, 2022

Konferencë e para-ofertimit: Aftësitë Energjetike për të Ardhmën, Programi Kompakt, MCC

Ftoheni të merrni pjesë në konferencën e para-ofertimit për aktivitetin Aftësitë Energjetike për të Ardhmen (AEA), pjesë e projektit Përshpejtimi i Tranzicionit të Drejtë dhe të Barabartë, programi Kompakt me MCC.

21 Dhjetor, 2022