Search

Strategjia e re gjermane parasheh 157 GW energji të erës deri në vitin 2035

24 Maj, 2023


Leximi i këtij artikulli zgjatë: 3 minuta

Ministri gjerman i ekonomisë Robert Habeck prezantoi të martën një strategji të detajuar që parashikon masa në 12 fusha veprimi, që synojnë të mbështesin zgjerimin e kapacitetit të erës në tokë në 157 GW deri në vitin 2035.

Zbatimi i strategjisë u diskutua nga rreth 100 përfaqësues nga qeveritë federale dhe shtetërore, sektori i energjisë së erës dhe palë të tjera të interesuara në Samitin e Dytë të Energjisë së Erës në Berlin.

Fushat e veprimit përfshijnë promovimin e zgjerimit të energjisë së erës sipas Aktit të Energjisë së Rinovueshme (EEG); mbështetje për modelet e biznesit jashtë EEG; rifuqizim më i shpejtë; mobilizimi i më shumë zonave për turbinat e erës në afat të shkurtër; përshpejtimi i procesit të miratimit; lehtësimi i sigurisë së zonës; forcimi i mbështetjes sociale; forcimi i kapaciteteve prodhuese për zinxhirin e furnizimit në Gjermani; sigurimi i profesionistëve më të kualifikuar; lehtësimi i transportit të komponentëve të turbinës me erë; avancimi i zhvillimit teknologjik; përafrimi i zgjerimit të rrjetit të energjisë dhe energjisë së erës.

Kur bëhet fjalë për procedurën e lejes, qeveria federale po kërkon të paktën të përgjysmojë kohëzgjatjen mesatare të procesit përmes një thjeshtimi të konsiderueshëm. Strategjia parashikon vendosjen e afateve të miratimit si dy muaj për miratimin e autoritetit të aviacionit si dhe lehtësimin e miratimit të turbinave me erë në zonat industriale dhe tregtare.

Dokumenti siguron gjithashtu zbatimin e udhëzimeve nga rregullorja e BE-së për emergjencat.

Disa nga masat në strategji janë duke u zbatuar tashmë ndërsa baza ligjore për të tjerat do të jetë në fuqi deri në fund të këtij viti, tha ministria e ekonomisë.
Shoqata gjermane e energjisë së erës BWE mirëpriti zhvillimin që është bërë që nga Samiti i parë i Energjisë së Erës në mars, por theksoi se ka ende çështje që duhen adresuar. Këto kanë të bëjnë kryesisht me tensionin ndërmjet energjisë së erës dhe mbrojtjes së specieve.

Sipas nënpresidentit të BWE, Baerbel Heidebroek, ministria e mjedisit duhet të zbusë konfliktin e dukshëm midis mbrojtjes së specieve dhe energjisë së erës dhe të rishikojë ndryshimin e Aktit Federal të Kontrollit të Imponimeve (BImSchG) në mënyrë që të shmangë pasiguritë e reja midis autoriteteve miratuese. Autoritetet kanë nevojë për një kornizë të qartë ligjore në mënyrë që të jenë në gjendje të marrin vendime të shpejta dhe të bazuara, shtoi Heidebroek.

Në fund të prillit, Gjermania kishte më shumë se 29,400 turbina me erë në funksion me një kapacitet të kombinuar prej 58.76 GW, por ritmi i instalimit të kapaciteteve të reja është shumë më i ulët se sa duhet të jetë për të arritur objektivin. Në katër muajt e parë të vitit, janë miratuar projekte të erës në tokë prej më shumë se 2 GW në total krahasuar me 4.4 GW për të gjithë vitin 2022.

//Renewables Now