Search

USAID nis Programin e Trajnimit për Instalimin e Solarëve për Inxhinierët e rinj në Kosovë

08 Shkurt, 2024


USAID po ofron mundësi trajnimi për inxhinierët e rinj në Kosovë. Duke avokuar drejt zhvillimit të energjisë së ripërtëritshme dhe praktikave të qëndrueshme, USAID, në bashkëpunim me Alfa Solar dhe Gratë e Kosovës në Energi dhe Miniera, ka hapur thirrjen për aplikime për një program trajnimi 10-ditor për instalimin e sistemeve fotovoltaike (PV).

Ky program trajnimi novator është projektuar për të pajisur të diplomuarit e rinj dhe inxhinierët me aftësitë esenciale të nevojshme për vendosjen, dizajnimin, lejimin, ndërtimin dhe komisionimin e centraleve të mëdha solare. Programi është përshtatur për të përmbushur nevojat specifike të sektorit të energjisë të Kosovës dhe është në përputhje me objektivat globale mjedisore.

  • Kush Mund të Aplikojë?
    Programi fton të diplomuarit e rinj dhe inxhinierët me sfond në instalime të vogla dhe të mëdha solare PV. Aplikantët duhet të posedojnë një kuptim bazë të fushës dhe një dëshirë për të fituar aftësi praktike për të menaxhuar një projekt instalimi solar PV. Tridhjetë (30) individë do të zgjidhen për këtë trajnim.
  • Si të Aplikoni?
    Aplikimet janë të hapura deri më 21 shkurt 2024. Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë aplikimin e tyre përmes email në [email protected]. Aplikimi duhet të përfshijë një resume, një deklaratë të shkurtër të interesit dhe dëshmi të certifikatave arsimore përkatëse.

Detajet e Trajnimit:

Trajnimi është planifikuar të mbahet në mars dhe do të zhvillohet në hpësirat e American Chamber of Commerce në Prishtinë. Ai do të mbulojë module të ndryshme, duke përfshirë Llojet dhe Teknologjitë e Solarëve PV, Siguria e Sistemit, Vizita Praktike, Parimet e Dizajnit dhe Kuptimi i Legjislacionit të Energjisë Solare të Kosovës.

Çertifikimi:

Pas përfundimit të programit 10-ditor, pjesëmarrësit do të marrin çertifikata të lëshuara nga USAID, Gratë në Energi dhe Miniera, dhe Alfa Solar.

Pjesa më e mirë?

Ky trajnim ofrohet pa asnjë kosto për pjesëmarrësit e kualifikuar, falë mbështetjes nga USAID.

Për më shumë informacion, palët e interesuara inkurajohen të aplikojnë për të siguruar një vend në këtë program trajnimi që premton të formojë sfondin e ardhshëm të energjisë së Kosovës.

Kontakti:

[Zyra e USAID Kosovo]
Email: [email protected]