Search

Termocentrali Bërthamor Krško rikthehet pas riparimit emergjent

20 Nëntor, 2023


Pjesë të tubacioneve në të dy anët e anijes së reaktorit në centralin bërthamor Krško u zëvendësuan si masë paraprake për shkak të një rrjedhjeje të zbuluar në seksionin e reduktuesit në fillim të tetorit. Objekti u rilidh në rrjetin elektrik dhe gradualisht po rritet shfrytëzimi i kapaciteteve të tij. Termocentrali bërthamor i Kërshkos u risinkronizua me rrjetin elektrik pasi u mbyll në mënyrë parandaluese më 6 tetor për shkak të një rrjedhjeje. Stabiliteti i sistemit energjetik të Sllovenisë u ndërpre më tej me një ndërprerje të njësisë 6 në termocentralin me qymyr Šoštanj javën e kaluar për shkak të një mosfunksionimi në transportin e skorjeve nga kaldaja. Njësia tjetër nuk u prek.

Të dy objektet u kthyen në internet më 17 nëntor. Të kombinuara, ato zakonisht përbëjnë dy të tretat e prodhimit të brendshëm të energjisë elektrike të vendit. Duhet theksuar gjithashtu se Sllovenia mbulon 30% të konsumit të saj të energjisë nga importi.

Riparimi i rregullt pritet në prill

Krško u rilançua me një normë shfrytëzimi kapaciteti prej 28%, e cila po rritet gradualisht, sipas operatorit të saj NEK. Është një sipërmarrje e përbashkët e ndërmarrjes së kontrolluar nga qeveria sllovene GEN energija dhe Hrvatska Elektroprivreda (HEP Group) e Kroacisë. Krško ka 696 MW në kapacitet. Është planifikuar për një riparim në prill. Sllovenia po planifikon të ndërtojë një tjetër central bërthamor.

Westinghouse merret me riparimin

Për sa i përket rrjedhjes, të zbuluar më 4 tetor, vrima ishte brenda qarkut primar të ftohjes, në pjesën e reduktuesit të tubacionit. Ishte në një sistem injektimi sigurie me presion të lartë, i cili është një nga sistemet e ftohjes së bërthamës emergjente. Westinghouse, projektuesi origjinal dhe furnizuesi i pajisjeve, riparoi mosfunksionimin, i ndihmuar nga kompanitë vendase. Seksionet e tubacioneve në të dy anët e anijes së reaktorit u zëvendësuan deri në valvulat e kontrollit. Të 121 elementët e karburantit u transferuan në pishinën e karburantit të shpenzuar për të mundësuar riparimin. NEK tha se tashmë po kontrakton kërkime metalografike dhe analiza termohidraulike dhe mekanike për të përcaktuar dhe analizuar shkakun e dështimit. Ajo planifikon të përfundojë provimet brenda një viti.