Search

Swissgrid do të ulë kostot e energjisë elektrike për familjet vitin e ardhshëm

21 Mars, 2024


Për një familje mesatare, kostot do të bien nga 92 franga aktuale në 77 franga, shkruan Swissgrid.

Megjithatë, kjo korrespondon vetëm me pesë për qind të kostove të pritshme të energjisë elektrike.

Kursimi prej 15 frangash vlen për një familje me konsum vjetor prej 4500 kWh, siç njoftoi Swissgrid. Për një kompani me një konsum vjetor prej 90,000 kWh, kostot duhet të bien me 300 franga.

Arsyeja e rënies është kostoja më e ulët për shërbimet e përgjithshme të sistemit dhe për humbjet efektive. Këto varen në një masë të madhe nga faktorë të jashtëm që Swissgrid nuk mund të ndikojë, siç janë zhvillimet e çmimeve në tregjet e energjisë elektrike.

Këto kursime do të kompensoheshin nga efektet e rritjes: Swissgrid do të duhej të reduktonte mungesat nga viti 2022 dhe 2023 që u ngritën për shkak të çmimeve të larta në tregjet e energjisë elektrike.

Megjithatë, tarifat për përdorimin e rrjetit mbetën të qëndrueshme. Me këto, Swissgrid financon biznesin e saj kryesor: rinovimin, zgjerimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit si dhe funksionimin dhe monitorimin nga qendrat e kontrollit. E njëjta do të mbetet edhe tarifa për energjinë reaktive.

Në të njëjtën kohë, kostot për rezervat e energjisë elektrike të qeverisë federale pritet gjithashtu të ulen me 43 franga për një familje mesatare me një konsum vjetor prej 4500 kWh. Arsyeja për këtë ishin “kostot e pritshme dukshëm më të ulëta” për rezervën e hidrocentralit, u tha.

Për një kompani me një konsum vjetor të pritshëm prej 90,000, kjo do të thotë një kursim prej 860 frangash. Konsumatorët e energjisë elektrike duhet të paguajnë kostot për rezervat e energjisë elektrike të qeverisë federale që nga viti 2024. Këto përfshijnë rezervën e hidrocentraleve, termocentralet rezervë dhe grupet e energjisë emergjente. Ato llogariten nëpërmjet Swissgrid./SRF