Search

Siguria energjetike nënkupton diversifikimin e burimeve dhe furnizimit

20 Nëntor, 2023


Sektori i energjisë është përballur me çështje pas problemi gjatë disa viteve të fundit me pandeminë COVID-19, krizën energjetike dhe luftën në Ukrainë, por Kryeshefi Ekzekutiv i OMV Petrom Christina Verchere thotë se të gjithë në fakt po përshpejtojnë tranzicionin energjetik. “Në fund të fundit, ajo që dëshironi është diversifikimi i burimeve si dhe diversifikimi i furnizimit, sepse ju jep opsionalitet,” tha ajo në konferencën e Tranzicionit të Energjisë në Evropë 2023. Shumica e kompanive të karburanteve fosile në Evropën Juglindore po bëjnë hapa të mëdhenj në dekarbonizimin për të përmbushur objektivat kombëtare dhe evropiane, të vetëdijshëm për ndryshimin e peizazhit të energjisë në energji. Sektori i naftës dhe karburantit është veçanërisht aktiv dhe rumune OMV Petrom nuk bën përjashtim.

Kompania, në pronësi të shumicës nga OMV me bazë në Austri, ka një objektiv instalimin e impianteve të energjisë elektrike të ripërtëritshme  prej 1 GW në kapacitet total deri në vitin 2030. Shumica janë projekte të energjisë diellore. Ajo po investon gjithashtu në biokarburantet, hidrogjenin e gjelbër, ruajtjen e karbonit dhe infrastrukturën e lëvizshmërisë elektrike. Paralelisht, OMV Petrom mbështet projektin e saj të gazit në det të hapur Neptun Deep në Detin e Zi si një faktor i rëndësishëm në sigurinë energjetike. Duke folur në konferencën e Reuters Events, Energy Transition Europe 2023 në Londër, CEO Christina Verchere vuri në dukje se objekti gjithashtu do t’i mundësonte Rumanisë të eksportojë sasi të konsiderueshme të karburantit te fqinjët e saj, shumë prej të cilëve varen nga importet nga pjesë të tjera të botës.

“Gazi vendas i BE-së është gjithashtu pjesë e sigurisë së energjisë. Por në fund të fundit, ajo që dëshironi është diversifikimi i burimeve, si dhe diversifikimi i furnizimit, sepse ju jep opsione. Dhe kjo është arsyeja pse unë mendoj se tranzicioni i energjisë është shumë logjik në këtë kuptim. Kur shikon burimet e ndryshme të ripërtëritshme që do të vijnë përmes që mund të ndërtosh në vendin tënd, ndërsa më parë duhej të importoje, për mua ka shumë kuptim,” tha ajo.

Tranzicioni i energjisë është një formë e sigurisë energjetike

Verchere shprehu besimin se seria e trazirave gjatë viteve të fundit – veçanërisht pandemia COVID-19, kriza energjetike dhe lufta në Ukrainë – të gjitha në fakt po përshpejtojnë tranzicionin energjetik. “Nuk njoh asnjë kompani energjetike që të mos jetë e fokusuar në tranzicionin energjetik”, nënvizoi kreu i OMV Petrom. Për më tepër, dekarbonizimi dhe siguria energjetike shkojnë shumë mirë së bashku, sipas saj. Bashkimi Evropian është importuesi më i madh i energjisë në botë, kështu që tranzicioni i energjisë është një formë e sigurisë energjetike pasi është më mirë të kesh burimet e veta, tha Verchere. Ajo vuri në dukje se BE-ja uli pjesën e gazit rus në 10% nga 40% në vetëm 18 muaj, dhe “me një kosto mjaft të lartë”, por argumentoi se kjo është prova se është “jashtëzakonisht i adaptueshëm”.

Verchere ra dakord me pjesëmarrësit e tjerë në konferencë se bllokimi i rrjetit të energjisë dhe lejimi i ngadalshëm janë pengesa kryesore për vendosjen e burimeve të ripërtëritshme. Ashtu si në pjesën më të madhe të Evropës, rrjeti elektrik në Rumani ka nevojë për transformim dhe modernizim serioz, pohoi ajo. Rrjeti duhet të jetë në gjendje të mbështesë më shumë elektrifikim, paralajmëroi Verchere.

Prosumatorët kanë rol në rritjen e fleksibilitetit të rrjetit

Duke iu kthyer konceptit të konsumatorëve, prej të cilëve tashmë janë 80,000 në Rumani, kreu i OMV Petrom tha se ata kanë një rol në fleksibilitetin e rrjetit. Nëpërmjet aplikacioneve të tyre ata kanë njohuri se sa energji elektrike po prodhojnë, konsumojnë dhe dërgojnë në rrjet dhe e dinë se kur duhet të karikojnë automjetet e tyre elektrike, shpjegoi ajo. “Njerëzit po bëhen shumë më të vetëdijshëm se si e përdorin energjinë dhe për rrjedhojë se si e marrin atë më lirë. Rrjeti duhet të jetë fleksibël. Unë mendoj se klientët do të bëhen shumë më të zgjuar për sa i përket mënyrës se si e përdorin fuqinë e tyre. E cila, sipas mendimit tim, do të çojë në efikasitet më të mirë, “tha Verchere.

Folësit e tjerë në këtë aktivitet theksuan nevojën për dixhitalizim dhe automatizim edhe në tregun e energjisë elektrike, veçanërisht në segmentin e shitjes me pakicë. Investitorët vunë në dukje gjithashtu çështjet kryesore në zinxhirët e furnizimit dhe mungesën e një fuqie punëtore të kualifikuar.