Search

Shqipëria së shpejti do të shpallë ankandin për 150 megavat kapacitete të erës në bregdet

June 08, 2021


Në javët në vijim, Shqipëria do të shpallë ankandin e parë për projekt të madh të prodhimit të energjisë nga era në bregdet, ka thënë Lorenc Gordani nga Universiteti i Tiranës për Biznes këtë të martë.

Ankandi i hapur, që ishte paralajmëruar nga Ministria e Energjisë në dhjetor të vitit 2020, do të sjellë 150 megavat kapacitete të erës në bregdet, ka thënë Gordani.

Potencial i prodhimit të energjisë nga era në Shqipëri ende nuk është shfrytëzuar. Përkundër lejeve të lëshuara për projekte të erës që tejkalojnë 4,200 megavat kapacitete të instaluar nga viti 2007, Shqipëria ende nuk ka zbatuar asnjë projekt të energjisë nga era, ka thënë Gordani, ka raportuar Energetika.

Irena, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë së Ripërtëritshme ka vlerësuar se Shqipëria mund të instalojë deri në 600 megavat kapacitete energjetike të erës deri në vitin 2030.

Shqipëria ende mbështetet në hidro-energji

Shqipëria është pothuajse plotësisht e varur nga hidro-energjia për prodhimin e energjisë elektrike. Kapacitetet e instaluara të hidroenergjisë arrijnë në 2400 megavat, 1000 megavat nga të cilat janë në pronësi private.

Njëzet projekte të reja private të energjisë së ripërtëritshme me kapacitet të përgjithshëm të instaluar prej 227 megavatësh janë kyçur në rrjetin energjetik në Shqipëri në vitin 2020, 18 nga këto projekte ishin hidrocentrale dhe dy tjera projekte solare.

Gordani ka sqaruar se që nga lansimi i ankandit të parë solar në Shqipëri në vitin 2018, numri i projekteve të energjisë së ripërtëritshme janë rritur, dhe kjo rritje është shënuar më së shumti në sektorin solar.

Në mars, kompania Voltalia nga Franca ka fituar tenderin për ndërtimin e parkut fotovoltaik 100 megavatësh në Shqipëri, duke ofruar çmim dukshëm më të ulët të shitjes krahasuar me atë që ishte përcaktuar si çmim tavan në procedurë të tenderimit.

Në prill, qeveria e Shqipërisë ka aprovuar ndërtimin e dy projekteve solare në bashkinë e Fierit, secila me nga 50 megavat kapacitete të instaluara.

Ndërmarrja shtetërore e energjisë elektrike – KESH, gjithashtu ka paralajmëruar tenderin për ndërtimin dhe instalimin e parkut solar 5.14 megavatësh në digën e Qyrsaqit në veri të vendit, ndërsa tenderi tjetër për ndërtimin e projektit të ri lundrues fotovoltaik 30 megavatësh në Vaun e Dejës do të shpallet së shpejti.

Ndërkohë, grupi nga Norvegjia Statkraft ka filluar prodhimin e energjisë elektrike në atë që njihet si projekti i parë lundrues solar në Shqipëri.

Gordani ka thënë se kapacitetet e projekteve të reja të energjisë së ripërtëritshme në Shqipëri do të rriteshin ndjeshëm nëse rajoni do të gëzonte sistem më të mirë të tregut të përbashkët energjetik.

/Energetika