Search

Shënim i Ditës Ndërkombëtare të Vajzave dhe Grave në STEM në Kosovë

12 Shkurt, 2024


Në kuadër të shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Vajzave dhe Grave në STEM, nesër do të mbahet një diskutim i rëndësishëm mbi ndikimin e mungesës së laboratoreve në zhvillimin e kuadrove shkencore në fushat e STEM në Kosovë. Ky event organizohet nga WOMEN in STEM Kosovo në bashkëpunim me Kosovo Women in Energy and Mining dhe do të mbahet në ambientet e American Chamber of Commerce në Kosovë.

Folësit e Përzgjedhur:

  • Majlinda Daci, Drejtoreshë e Qendrës për Energji dhe Qëndrueshmëri, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”
  • Evetar Zeqiri, Kryeshef Ekzekutiv i Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu-KOSTT
  • Zana Vela Gaxha, Profesoreshë në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”
  • Elsa Krasniqi, studente në FIEK dhe përfituese e programit Global Engineer Girls
  • Majlinda Mazelliu, Zëvendës Drejtoreshë për Ballkanin Perëndimor dhe Drejtoreshë për Shqipëri dhe Kosovë në British Council

Ky takim synon të ofrojë një platformë për shkëmbimin e ideve dhe zgjidhjeve për të adresuar sfidat me të cilat përballen gratë dhe vajzat në fushat e STEM në Kosovë, veçanërisht ato që lidhen me mungesën e infrastrukturës dhe aksesit në laboratorë cilësorë.

Data: 13 shkurt 2024
Koha: 10:00
Vendi: American Chamber of Commerce

Ky event shërben si një thirrje për investim në infrastrukturën e arsimimit dhe formimit profesional në fushat e STEM, për të siguruar që Kosova të rrisë dhe zhvillojë kuadro të afta që mund të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të vendit. Për më shumë informacion dhe detaje rreth regjistrimit, ju lutemi vizitoni faqen zyrtare të WOMEN in STEM Kosovo ose kontaktoni direkt me organizatorët.