Search

Rregullatori në Maqedoni të Veriut: 200 elektrocentrale u pajisën me licenca për energji të ripërtëritshme

21 Nëntor, 2022


Nga janari deri në nëntor, Komisioni Rregullator i Energjetikës në Maqedoni të Veriut ka lëshuar licenca për prodhimin e energjisë elektrike, nga burime të rinovueshme për rreth 200 elektrocentrale.

Sipas informacioneve, qytetarët kanë interesin më të madh për prodhimin e energjisë elektrike nga fotovoltaikët. Deri më tani janë dhënë licenca për 87 megavat orë kapacitet të instaluar.

Mbi gjashtëdhjetë megavat janë për hidrocentrale të vogla dhe 2.5 megavat janë termocentrale me biogaz. Kjo sasi e energjisë elektrike prej më shumë se 95 megavat orë nga burimet e rinovueshme të energjisë, parë në terma absolutë, është më e lartë se prodhimi i TEC Kozjak dhe me të mund të plotësohen nevojat e më shumë se 27 mijë familjeve.

Në periudhat dhe ditët me diell, këta konsumatorë që kanë instaluar elektrocentrale fotovoltaike kryesisht plotësojnë nevojat e tyre dhe për këtë arsye nuk kanë nevojë të blejnë energji elektrike, nga furnizuesit e energjisë elektrike dhe të paguajnë për të.