Search

Qyteti bullgar kërkon të krijojë komunitetin e parë të energjisë në vend

20 Nëntor, 2023


Komuna Bullgare e Gabrovës ka lëshuar një thirrje publike për t’iu bashkuar komunitetit të parë energjetik në vend, i cili do të ndërtojë një termocentral diellor në vendin e një landfilli rajonal për mbetjet jo të rrezikshme. Krijimi i komuniteteve energjetike në Bullgari u bë i mundur nga ndryshimet e fundit legjislative, por projektligjet po përballen me kundërshtimin e Presidentit Rumen Radev. Komuniteti i parë energjetik i Bullgarisë pritet të zhvillojë impiantin e tij të energjisë së ripërtëritshme në një investim me vlerë 180,000 BGN (92,000 EUR). Të drejtë për të marrë pjesë në projekt janë individët, organet lokale duke përfshirë komunat, organizatat joqeveritare dhe bizneset e vogla dhe të mesme.

Pjesëmarrja financiare e një personi fizik ose juridik mund të jetë jo më pak se 500 BGN (255 EUR) dhe jo më shumë se 5000 BGN (2550 EUR), sipas një deklarate të bashkisë. Thirrja është e hapur deri më 31 janar ose derisa të mblidhen fondet e nevojshme. Sipas deklaratës, një komunitet energjetik është një grup personash juridikë dhe individësh që së bashku prodhojnë energji nga burime të ripërtëritshme. Procesi i aplikimit ka dy faza, e para është e hapur vetëm për pjesëmarrësit e regjistruar në territorin e komunës së Gabrovos dhe e dyta për pjesëmarrës nga rajone të tjera të Bullgarisë. Qyteti ndodhet në pjesën qendrore të vendit, afër Veliko Tarnovo.

Ligjet që rregullojnë komunitetet e energjisë mund të anulohen

Projekti vjen më pak se dy muaj pas miratimit të ndryshimeve në Ligjin e Bullgarisë për Energjinë që prezantoi komunitetet energjetike. Ligji i Bullgarisë për Energjinë nga Burimet e Ripërtëritshme, i cili gjithashtu u ndryshua kohët e fundit, rregullon krijimin dhe funksionimin e komuniteteve qytetare të energjisë. Parlamenti bullgar i miratoi dy projektligjet në një përpjekje për të shmangur humbjen e aksesit në fondet nga Fondi i Rimëkëmbjes dhe Rezistencës së Bashkimit Evropian. Megjithatë, për shkak të polemikave mbi një sërë dispozitash, presidenti Rumen Radev po përpiqet t’i rrëzojë ato të dyja.

Radev e ka referuar ligjin për energjitë e ripërtëritshme në Gjykatën Kushtetuese të Bullgarisë për të penguar përdorimin e tokës bujqësore për prodhimin e energjisë elektrike dhe ka refuzuar të nënshkruajë ndryshimet në ligjin për energjinë për shkak të mungesës së një mekanizmi për mbrojtjen e konsumatorëve.