Search

Qeveria shuan Ndërmarrjen e Re Energjetike të Kosovës

21 Maj, 2024


Qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur të martën ka marrë vendim që ta shpërbëjë Ndërmarrjen e Re Energjetike të Kosovës (NKEC).

Kjo ndërmarrje prej vitesh ishte pa funksion, por vetëm brenda vitit 2022 ia ka harxhuar buxhetit të shtetit afër 100 mijë euro në paga për shtatë anëtarë të saj.

Ndërmarrja NKEC ishte themeluar për të menaxhuar kontratën e ndërtimit të termocentralit “Kosova e Re” nga ‘Contour Global’, por ky projekt është anuluar që nga marsi i 2020.

Në mbledhjen e mbajtur të martën Qeveria ka miratuar edhe propozim-vendimin preliminar për shpronësim për interes publik të pronës së paluajtshme e cila prekte nga realizimi i projektit: “Ndërtimi i Qendrës së Paraburgimit dhe Institucionit Korrektues në Prizren”, propozim-vendimin për shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës për shpronësim për interes publik të pronës së paluajtshme e cila preken nga realizimi i projektit: “Ndërtimi i Rrugës Rajonale R221 Cerokolez-Rakosh” si dhe propozim-vendimin preliminar për shpronësim për interes publik të pronës së paluajtshme e cila prekte nga realizimi i projektit: “Konservimi, restaurimi dhe ndërtimi i kompleksit memorial Masakra e Reçakut”.

Gjithashtu është miratuar edhe nisma për lidhjen e marrëveshjes për sigurime sociale me Qeverinë e Turqisë.

Gjithashtu është Qeveria ka miratuar Projektligjin për ratifikimin e amandamentit të marrëveshjes financiare mes Kosovës dhe BE-së për programin IPA, me të cilin parashihet zgjatja për dy vjet e realizimit të projekteve të IPA-s.