Search

Punime dhe investime në rrjetin elektrik, KEDS paralajmëron për ndërprerjet e planifikuara sot

12 Qershor, 2024


Për shkak të punimeve të domosdoshme për siguri të sistemit, investimeve dhe punëve të palëve të treta, KEDS ka paralajmëruar ndërprerjen e përkohshme të energjisë elektrike në disa lokacione.

Më poshtë orari i plotë i paralajmërimeve nga KEDS për datën 12 qershor 2024:

Rajoni i Prishtinës

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.
Nga TS 220/35/10(20)[kV] Podujeva do të ndërpritet:
Dalja 10kV Ballovc (kodi: 14000008) prej orës 10:30 deri në ora 15:00.
Vendet: Surkishi, Lladofci, Sfeçla, Dumoshi, Shajkovci, Surdulli, Hertica, Drazhnje, Rakenica dhe Turiçica.
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar, shtrëngimi i përçuesve dhe pastrimi i trasesë.2.
TS 220/35/10(20)[kV] Podujeva do të ndërpritet:
Nga LP 10kV Fshatrat 1, pa tension mbesin këta Ts-a nga ora 09:00 deri 14:00:
1. NS 10/04[kV] Qershiat kodi: 14000009064
2. NS 10/04[kV] Poteret kodi: 14000009065
3. NS 10/04[kV] Gobelovit kodi: 14000009066
4. NS 10/04[kV] Kulla Havollë(Hodollët) kodi: 14000009067
5. NS 10/04[kV] Cakit kodi: 14000009068
6. NS 10/04[kV] Muçiçët kodi: 14000009069
7. NS 10/04[kV] Nelakët kodi: 14000009070
8. NS 10/04[kV] Muratovit kodi: 14000009071
9. NS 10/04[kV] Kamerollët kodi: 14000009072
10. NS 10/04[kV] Sekiraç mulliri privat kodi: 14000009073
11. NS 10/04[kV] Sekiraç 1 kodi: 14000009074
12. NS 10/04[kV] Sekiraç 2 kodi: 14000009076
13. NS 10/04[kV] Sekiraç 3 kodi: 14000009077
14. NS 10/04[kV] Gllamnik automekanik priv kodi: 14000009078
15. NS 10/04[kV] Kertokët (kodi: 14000009079
16. NS 10/04[kV] Çeshmja (kodi: 14000009080
17. NS 10/04[kV] Arbanashët (kodi: 14000009081
18. NS 10/04[kV] Lahovit (kodi: 14000009082
19. NS 10/04[kV] Derllup (kodi: 14000009083
20. NS 10/04[kV] Kosumovit (kodi: 14000009084
21. NS 10/04[kV] Te shkolla kodi: 14000009085
22. NS 10/04[kV] Konushevc 2 kodi: 14000009087
23. NS 10/04[kV] Objekti privat Avdyl Jakupi kodi: 14000009212
24. NS 10/04[kV] Lagjja e Gjinollëve-Gllamnik bashkinvestim kodi: 14000009228
25. NS 10/04[kV] Sibovc Zeka kodi: 14000009217
26. NS 10/04[kV] Gllamnik-Qupolli kodi: 14000009198
27. NS 10/04[kV] Ibrahim Bucaliu”HIB PETROL”SH.P.K kodi: 14000009253
28. NS 10/04[kV] Llapashticë te Bunari ZPRR 2017 kodi: 14000009279
29. NS 10/04[kV] Llapashticë Hodollët ZPRR 2017 kodi: 14000009280
30. NS 10/04[kV] Llapashticë Bajraktarët te lisi ZPRR 2017 kodi: 14000009281
31. NS 10/04[kV] Llapashticë Lutollët ZPRR 2017 kodi: 14000009282
32. NS 10/04[kV] Gllamnik lagjja e Ramocëve ZPRR 2017 kodi: 14000009288
33. NS 10/04[kV] Gllamnik Kërtokët 2 ZPRR 2017 kodi: 14000009291
34. NS 10/04[kV] Muhidin (Sami) Havolli “Samia” shpk kodi: 14000009296
35. NS 10/04[kV] Sadovit ZPRR 2018 kodi: 14000009311
36. NS 10/04[kV] Llapashticë lagja Ahmeti ZPRR 2018 kodi: 14000009312
37. NS 10/04[kV] Muçiqët 2 ZPRR 2018 kodi: 14000009307
38. NS 10/04[kV] Përveticët ZPRR 2018 kodi: 14000009308
39. NS 10/04[kV] Gllamnik te Shtëpia e Shëndetit ZPRR 2018 kodi: 14000009320
40. NS 10/04[kV] Kosumovit ZPRR 2018 kodi: 14000009321
41. NS 10/04[kV] …………………. kodi: 14000009322
42. NS 10/04[kV] …………………. kodi: 14000009326
43. NS 10/04[kV] …………………. kodi: 14000009341
44. NS 10/04[kV] …………………. kodi: 14000009347
45. NS 10/04[kV] …………………. kodi: 14000009351
46. NS 10/04[kV] Konushefc -Visokët bashkinvetim, kodi:14000009370
Vendet: Sekiraça, Poteret, Qershiat, Kamerollët, Sekiraça 1, Sekiraça 2, Sekiraça 3, Kunushefc 1 dhe 2. Burice, Gllamnik, Llapashticë e Ulët.
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar, shtrëngimi i përçuesve dhe pastrimi i trasesë.

2.
Nga 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërpritet:
Dalja 10kV Bardhosh (kodi: 13000001) nga ora 10:00 deri në ora 13:00.
Vendet: Një pjesë e fshatit Bardhosh.
Arsyeja: Ndërprerje për siguri, premontimi i shtyllës 10kV.

3.
Nga NS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërpritet:
Dalja 10kV Xhamia e Llapit I (kodi: 13000013) nga ora 10:00 deri në ora 10:15 dhe nga ora 13:45 deri 14:00.
Vendet: Xhamia e Llapit I, Lidhja e Dytë e Prizrenit, Shkolla Fillore “Emin Duraku”, Spitali IiMushkërive I, Bardh Humolli- N.N.P. B&F Shpk, Hashim Deshishku-Deshishku Constraction.
Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, manipulim me ndarësa të tensionit të mesëm.

4.
NS 110/10(20)kV Prishtina 5
Nga Dalja 10kV Xhamia e Llapit I do të ndëpritet:
NS 10/0.4kV TS Shkolla Fillore “Emin Duraku” me kod: (13000013065) nga ora 10:00 deri 14:00.
Vendet: 124. Rr. Maliq Pashë Gjinolli.
Arsyeja: Ndërprerje për siguri, punimi i lidhëses 0.4kV.

Rajoni i Pejës

Punime nga palët e treta

1.
Nga TS 110/35/10kV Peja 1 do të ndërpritet:
NS 35/10kV KFOR-i Pejë (kodi 500550) dhe pa tension mbetet 1 daljet 10kV prej orës 09:00 deri në ora 18:00.
Vendet: KFOR-i Italian në Bellopojë.
Arsyeja: Zhvendosja e rrjetit 35kV, sipas ZT.

2.
Nga NS 110/10[kV] Klina do të ndërpritet:
LP 10kV Volljaku (kodi: 52000102) prej orës 10:00 deri në ora 13:00.
Vendet: Fshatrat: Deiq (një pjesë), Volljakë dhe Zajm.
Arsyeja: Punët që duhet të kryhen sipas PEE dhe projektit të aprovuar, si dhe rekomandimeve nga komisioni i pranimeve teknike.

Rajoni i Prizrenit

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.
Nga TS 110/35/10(20)[kV] Prizreni 1 do të ndërpritet:
Dalja 10kV Bodrumi (kodi: 30000014) nga ora 10:00 deri 14:00.
Vendet: Atmaxha, Nasheci I, Nasheci II, Mazrek, Kojushe, Nashec, Gurshite, Gjonaj I, Gjonaj II, Gjonaj III, Zym
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, mirëmbajtja preventive e daljes 10kV, shtrëngimi i përçuesve, ndërrim i shtyllave/izolatorëve të demtuar.

Punime në projekte investive

1.
TS 110/10[kV] Theranda do të ndërpriten:
Nga LP 10kV Theranda – Qendra do të ndërpriten këta Ts-a nga ora 09:00 deri 12:00.
NS 10/0.4kV TS Therandë Shtëpia e Kulturës 2 me kod: 32000016002
NS 10/0.4kV TS Elkos shpk. me kod: 32000016003
Vendet: Rruga: 560 Brigada 123, etj.
Arsyeja: Projekte investive, punime në rrjet në projektet investive.

Rajoni i Ferizajit

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.
Nga NS 35/10[kV] Ferizaj III do të ndërpritet:
Dalja 10kV Gaçka (kodi: 40042002) nga ora 09:30 deri ora 14:30.
Vendet: Fshatrat: Bajnicë, Burnik, Gaçkë, Gaçkë e Epërme, Gërlicë, Gërlicë e Epërme, Gjelbin, Greme një pjesë), Izhancë, Koshtane, Semajë dhe Varosh (një pjesë).
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar, shtrëngimi i përçuesve dhe pastrimi i trasesë.

2.
Nga NS 35/10 kV Magure do të ndërpritet:
Dalja 10kV Fshatrat- Magure (kodi: 41048002) nga ora 11:00 deri në ora 13:00.
Vendet: Fshatrat: Blinaj (një pjesë), Dobrajë e Madhe, Dobrajë e Vogël, Krojbardhë (Dorajë e Madhe), Leshan(Gllanic) (një pjesë), Magurë, Medvec, Poturoc, Qylagë, Rrezja, Torinë dhe Vërshec.
Arsyeja: Ndërprerje për siguri dhe rregullimi i ndërprerësit të fuqisë.

Rajoni i Mitrovicës

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.
Nga NS 35/10[kV] Shupkovci do të ndërpritet:
Dalja 10kV Shala (kodi: 70000101) prej orës 09:00 deri në ora 14:00
Vendet: Reka, Tuneli i Parë, Kutllofci, Mazhiq, Rashani,Tërstena, Bare, Bajgora, Vidishiqi, Kovaçica, Kaçanolli, Rahova, Boletini, Zhazha, Vllahia, Zijaqa, Maxhera, Melenica, Dedia, Zabërgja, Selaci , si dhe SOWI KOSOVO L.L.C. Central me Erë.
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave pastrimi i trasesë.
Vëretje: Dalja ka BRRE!

Rajoni i Gjakovës

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.
Nga TS 35/10[kV] Xërxa do të ndërpritet:
Dalja 10kV Ratkoci (kodi: 82081006) prej orës 10:30 deri në ora 15:00.
Vendet: Fshatrat: Gexhë, Radostë, Ratkoc, Xërxë (një pjesë).
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar, shtrëngimi i përçuesve dhe pastrimi i trasesë.

Punime në projekte investive

1.
Nga TS 35/10[kV] Gjakova I do të ndërpritet:
Dalja 10kV Dobroshi (kodi: 80080007) nga ora 09:00 deri në ora 17:00.
Vendet: Fshatrat: Batushë, Berjah, Brovinë, Dobrosh, Hereç, Molliq, Nivokaz, Osek Hilë, një pjesë, Pacaj, Skivjan, një pjesë, Stubëll. Rrugët:Dedë Gjon Luli, një pjesë, Pashko Vasa, Lekë Dukagjini.
Arsyeja: Projekte investive, ndërimi i shtyllave, projekti LOT 19 – Mulliqi 1,2.