Search

Posta me pullë postare kushtuar mbrojtjes së ambientit

22 Prill, 2024


Posta e Kosovës, përmes Filatelisë së saj lëshoi sot në qarkullim postar emisionin e pullave postare “Mbrojtja e ambientit”.

Si pjesë përkrahëse e fushatave sensibilizuese, ky emision përmes pamjeve të pullave postare bartë mesazhet për rëndësinë e ambientit të pastër, rrezikun e ndotjes nga qeset plastike, si dhe formën edukative të përdorimit të materialeve të riciklueshme, thuhet në njoftimin e Postës së Kosovës.

“Mbrojtja e ambientit, në aspektin global, është pjesa më e rëndësishme e jetës në planetin tokë. Pjesë përbërëse e këtij emisioni është edhe Zarfi i Ditës së Parë, i cili do të qëndrojë në qarkullim postar deri në konsumimin e plotë”, thuhet në njoftim.

Tutje, Posta e Kosovës thekson se përmes Filatelisë së saj vazhdon me përkrahjen e të gjitha iniciativave për të mirën e qytetarëve, si dhe për promovimin e shtetit tonë nëpër botë.