Search

Portugalia po përfundon ndërtimin e termocentralit më të madh lundrues diellor në Evropë

10 Maj, 2022


Kompania portugeze e energjisë elektrike EDP njoftoi sot se po përfundon instalimin e flotës më të madhe fotovoltaike lundruese në Evropë, e cila do t’i lejojë Portugalisë të përshpejtojë kalimin e saj drejt burimeve të rinovueshme të energjisë nga korriku.

Dy kullat instaluan 12.000 panele diellore me një sipërfaqe prej katër fusha futbolli dhe një kapacitet të instaluar prej pesë megavat në një shtrat të rezervuarit Alkeva, liqeni më i madh artificial në Evropën Perëndimore.

“Ky projekt është parku diellor lundrues më i madh brenda hidrocentralit në Evropë dhe do të jetë referencë për projekte të tjera të ngjashme”, tha menaxheri i projektit Miguel Patena gjatë instalimit të paneleve.

Energjia e tepërt mund të pompojë ujin përsëri në liqen

Panelet do të prodhojnë 7,5 gigavat energji elektrike në vit dhe do të furnizojnë 1.500 familje, ose një të tretën e nevojave të qyteteve afër Moura dhe Portel.

Ato do të plotësohen me bateri litiumi për ruajtjen e energjisë me një kapacitet prej dy gigavat. Energjia elektrike e prodhuar në një flotë diellore lundruese me një kapacitet të instaluar prej pesë megavat (MW) do të jetë dy të tretat më e lirë se ajo e prodhuar në termocentralet me gaz.

Panelet lundruese nuk kërkojnë blerjen e pasurive të paluajtshme të shtrenjta dhe ato në liqenet e rezervuarëve si pjesë e hidrocentraleve janë veçanërisht me kosto efektive, sepse ato mund të lidhen me rrjetin elektrik. Energjia e tepërt e prodhuar në ditët me diell mund të pompojë ujin përsëri në liqen dhe ta përdorë atë në ditët me re ose gjatë natës.

Panele diellore të montuara në ponton në një liqen ose në det janë instaluar në shumë vende nga Kalifornia deri te pellgjet e ndotura industriale në Kinë, në luftën për të reduktuar emetimet e karbonit.