Search

Pompat termik rezultojn të jenë dy here më efiçiente sesa ngrohja konvencionale

15 Shtator, 2023


Leximi i këtij artikulli zgjatë: 4 minuta

Një studim i ri ka zbuluar se pompat e nxehtësisë janë dy herë më efikase se ngrohja me lëndë djegëse fosile, edhe në temperatura më të ulëta, duke theksuar rëndësinë e tyre në reduktimin e varësisë nga lëndët djegëse fosile.

Pompat e nxehtësisë mund të jenë shumë herë më efikase se ngrohja me naftë, gaz ose elektrike, sipas studimit, të kryer nga Universiteti i Oksfordit dhe Projekti i Ndihmës Rregullatore.

Autorët e studimit, të botuar në revistën Joule, vënë në dukje se pompat e nxehtësisë janë bërë një teknologji thelbësore në kalimin drejt një furnizimi me energji të pastër dhe të besueshme. Studimi tregoi performancë të lartë edhe në temperatura të ulëta.

Autorët vunë në dukje se pompat e nxehtësisë funksionojnë dy deri në tre herë më efikase sesa teknologjia e ngrohjes me djegie ose ngrohjes me rezistencë elektrike.

Pompat e nxehtësisë shfrytëzojnë energjinë nga natyra dhe shfrytëzojnë ndryshimet e temperaturës. Burimet e energjisë për ngrohje përfshijnë tokën, ujërat nëntokësore ose ajrin e jashtëm.

Treguesi kryesor i efikasitetit të pompës së nxehtësisë është Koeficienti i Performancës (COP) – raporti i energjisë hyrëse ndaj prodhimit të nxehtësisë. Sa më i lartë COP, aq më efikase është pompa e nxehtësisë.

Një COP mesatare prej 3 deri në 4 është e zakonshme për aplikimet shtëpiake. Do të thotë se nga çdo njësi e energjisë elektrike e përdorur krijohen 3 deri në 4 njësi nxehtësie. Pompat e nxehtësisë që përdorin ujërat nëntokësore kanë COP më të lartë, të ndjekura nga ato që përdorin burimin tokësor dhe burimin e ajrit, raporton Balkan Green Energy News.

Autorët analizuan të dhënat nga shtatë studime të performancës në terren për pompat e nxehtësisë me burim ajri në një klimë të moderuar, ku temperatura mesatare e janarit është mbi – 10°C.

Midis 5 dhe -10°C, COP ishte 2.74, që do të thotë se pompat e nxehtësisë kanë efikasitet dukshëm më të lartë se karburantet fosile dhe sistemet e ngrohjes elektrike, sipas autorëve.

Studimi arriti në përfundimin se edhe pompat e nxehtësisë me burim ajri, të cilat janë më të lehta për t’u instaluar, janë të përshtatshme për temperatura nën zero.

Studimi tregoi efikasitetin e pompave të nxehtësisë në klimat jashtëzakonisht të ftohta, duke treguar se ato janë dy herë më efikase se sistemet e ngrohjes elektrike.

Efikasiteti bie në kushte jashtëzakonisht të ftohta. Megjithatë, autorët vërejnë se pompat e nxehtësisë mund të jenë një opsion ngrohje rezervë. Rezultatet tregojnë se një COP midis 1.5 dhe 2 mund të arrihet edhe në temperatura jashtëzakonisht të ulëta, si – 30°C.

Pompat e nxehtësisë përdorin temperatura të qëndrueshme nga toka gjatë gjithë vitit, duke siguruar një nivel të lartë efikasiteti në kushte të ftohta, shpjeguan autorët.

Në Evropë, vendet më të ftohta i kanë përdorur ato për dekada. Në vitin 2021, Norvegjia kishte pak më shumë se 60 pompa nxehtësie për 100 familje, e ndjekur nga Suedia dhe Finlanda (me rreth 45 secila) dhe Estonia (35).

Autorët theksojnë gjithashtu se rreth 80% e familjeve evropiane janë në vende ku temperaturat mesatare të janarit nuk bien nën zero. Ata gjithashtu theksojnë se miratimi më i gjerë i pompave të nxehtësisë me burim ajri është një opsion realist për dekarbonizimin.
//Balkan Green Energy