Search

KOSTT ofron Bursa dhe Program Mentorimi për Studentet dhe Gratë e Talentuara në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike të Universitetit të Prishtinës

16 Janar, 2024


Operatori i Transmetimit të Energjisë Elektrike në Kosovë (KOSTT) ka lëshuar një thirrje për studentet dhe gratë e talentuara që janë në rrugën e tyre për të përfunduar studimet në fushën e Inxhinierisë Elektrike në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”.

Fusha e Inxhinierisë Elektrike është e njohur për sfidat dhe mundësitë frymëzuese. KOSTT është i angazhuar në promovimin e suksesit akademik dhe do të ofrojë dhjetë bursa për studentet e përkushtuara. Në bashkëpunim me rrjetin e Grave në Energji dhe Miniera, KOSTT ka zhvilluar një program mentorimi profesional, i cili synon të përmirësojë aftësitë e pjesëmarrëseve dhe t’i përgatitë ato për sfidat në sektorin e energjisë.

Detajet Kyçe dhe Kërkesat për Aplikim:

  • Shkarkoni formularin e aplikimit për bursë nga www.kostt.com ose www.fiek.uni-pr.edu.
  • Paraqitni një kopje origjinale të certifikatës së lindjes ose një ekstrakt të lindjes.
  • Dorëzoni dëshminë e regjistrimit për vitin akademik 2023/2024.
  • Përfshini një certifikatë të notave të lëshuara nga FIEK, si dhe kreditet ECTS të mbledhura deri më 5 nëntor 2023.

Afati i Aplikimit: 16 – 30 Janar 2024. Dokumentet e aplikimit duhet të dorëzohen në zyrën 431 të FIEK-ut.

Kjo nismë e KOSTT dhe rrjetit të Grave në Energji dhe Miniera synon të fuqizojë dhe të mbështesë studentet dhe gratë e talentuara që ndjekin karrierën në Inxhinieri Elektrike, duke ofruar burime dhe mentorim të nevojshëm për t’u avancuar në sektorin e energjisë. Mos e humbni këtë mundësi për të zhvilluar rrugën tuaj akademike dhe profesionale në fushën e Inxhinierisë Elektrike. Aplikoni tani!