Search

Kosova, Maqedonia e Veriut, Greqia, dhe Shqipëria bëjnë hapa drejt bashkimit të tregut

15 Nëntor, 2023


Kosova, Maqedonia e Veriut, Greqia, dhe Shqipëria kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për bashkimin e tregjeve të tyre të energjisë elektrike, si pjesë e një procesi që përfshin të gjitha vendet e Ballkanit, sipas një deklarate nga MEPSO, operatori i sistemit të transmetimit të Maqedonisë së Veriut. Një bashkim në një treg të vetëm të energjisë elektrike do të sjellë një epokë të re të bashkëpunimit energjetik, duke sjellë avantazhe të rëndësishme për Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë, Kosovën dhe Greqinë në drejtim të përmirësimit të sigurisë energjetike, integrimit të burimeve të reja të energjisë dhe sigurimit të çmimeve më të ulëta të energjisë elektrike për konsumatorët, sipas ndaj deklaratës.

Nënshkrimi i këtij memorandumi është pjesë e një procesi në të cilin të gjitha vendet e Ballkanit po punojnë tërësisht dhe pa rezerva, tha drejtori i përgjithshëm i MEPSO-s Zuhdi Enuz pas ceremonisë në kryeqytetin grek Athinë. “Procesi i bashkimit të tregjeve të energjisë elektrike në një treg të vetëm evropian të energjisë elektrike është një mjet i fuqishëm për përmirësimin e likuiditetit të tregut, sigurimin e stabilitetit të rrjetit, integrimin e burimeve të ripërtëritshme të energjisë, rritjen e transparencës dhe konkurrencës, të gjitha këto do të përfitojnë konsumatorët dhe ekonominë dhe të gjithë pjesëmarrësit e tregut. pasi po krijohet një treg më dinamik dhe efikas i energjisë elektrike”, shtoi Enuz.

Krahas Enuzit, dokumenti u nënshkrua nga Simon Shutinovski, kryeshefi ekzekutiv i Operatorit Kombëtar të Tregut të Energjisë Elektrike të Maqedonisë së Veriut (MEMO), Marko Bislimovski, president i Komisionit Rregullativ për Shërbimet e Energjisë dhe Ujit (RKE) të Maqedonisë së Veriut, dhe përfaqësues të operatorëve të transmetimit. bursat e energjisë elektrike dhe organet rregullatore nga Shqipëria, Kosova dhe Greqia.

MEMO e Maqedonisë së Veriut hapi tregun e saj të ditës në maj të këtij viti, pas fillimit të tregjeve të ditës përpara nga Bursa Shqiptare e Energjisë, ALPEX dhe Bursa e Malit të Zi të Energjisë – MEPX ose BELEN. SEEPEX i Serbisë gjithashtu ka një treg të ditës përpara, por gjithashtu lançoi një platformë tregtare brenda ditës në korrik të këtij viti, duke rrumbullakosur tregun e organizuar të energjisë elektrike në vend.