Search

Kërkohet udhërrëfyesi i tranzicionit për qytetin e qymyrit në Kosovë

08 Dhjetor, 2023


Një kontraktues do të zgjidhet përmes një thirrjeje publike për të prodhuar një analizë socio-ekonomike dhe udhërrëfyes të drejtë të tranzicionit për Obiliqin (Obiliq) në Kosovë. Kompania do të ketë për detyrë të listojë sfidat dhe propozimet për largimin e qymyrit për futjen e teknologjive të pastra, por gjithashtu do të shqyrtojë mundësinë e nxjerrjes së materialeve të tjera.
Të dy termocentralet me qymyr në Kosovë janë në komunën e Obiliqit (Obiliq), së bashku me minierat e hapura shoqëruese. Objektet janë shtylla kurrizore e sektorit të energjisë. Kosova A dhe Kosova B përbëjnë 90% të prodhimit të energjisë.

Qeveria në Prishtinë po bën përpjekje për të diversifikuar të gjithë sektorin, duke synuar të rrisë pjesën e burimeve të ripërtëritshme në bruto konsumin final të energjisë në 32% deri në vitin 2030. Strategjia e energjisë për periudhën deri në vitin 2031 përfshin një synim për të shtuar 1.3 GW në erë dhe kapaciteti i energjisë diellore, nga të cilat të paktën 100 MW nga prodhuesit. Dekarbonizimi nënkupton mbylljen e dy fabrikave dhe minierave të thëngjillit, të cilat do të rëndojnë jo vetëm qytetin që ndodhet në periferi të Prishtinës, por edhe tërë zonën përreth. Në kuadër të Iniciativës Ndërkombëtare të Klimës (IKI), Gjermania i ngarkoi GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit zbatimin e programit Zhvillimi i Kapaciteteve për Politikat Klimatike në Vendet e Evropës Juglindore dhe Lindore, Kaukazit Jugor dhe Azisë Qendrore, Faza III (CDCPIII). .

Agjencia e bashkëpunimit ndërkombëtar lëshoi ​​një thirrje publike për një kontraktor që do të prodhonte një studim që identifikon sfidat dhe potencialet me të cilat do të përballet Obiliq pasi të zgjidhet vendimi politik dhe afati kohor drejt një tranzicioni energjetik. Qëllimi është të përcaktohen rrugë teknikisht të realizueshme dhe të pranueshme nga shoqëria.

Pesë kandidatë do të lejohen të marrin pjesë në tender

Deri më 15 dhjetor, kompanitë dhe konsorciumet e interesuara për këtë vend pune mund të aplikojnë për të marrë pjesë. GIZ tha se më pas do të ftonte pesë kandidatë me rezultatet më të larta në tender. Afati i fundit për dorëzimet është planifikuar të përfundojë më 8 janar dhe kontrata duhet të jepet deri në mes të muajit. Detyra zgjat deri në fund të qershorit. Nëpërmjet CDCPIII, GIZ po zhvillon masa për të analizuar se kur dhe si të bëhet tranzicioni i sistemit energjetik, të parashtrojë opsionet se si ta bëjë atë të realizueshëm dhe të drejtë për komunën dhe njerëzit e saj, dhe të rrisë ndërgjegjësimin dhe informimin, sipas dokumentacionit të tenderit.

Projekti përfshin ndërgjegjësimin e vendimmarrësve

Në analizën socio-ekonomike dhe udhërrëfyesin e drejtë të tranzicionit për Obiliqin, i njohur gjithashtu si Kastrioti ose Kastrioti, kontraktori do të vlerësojë ndikimin e tranzicionit të energjisë dhe ndërprerjes së qymyrit në rajonin e qymyrit, do të zhvillojë një udhërrëfyes dhe rekomandime dhe do të forcojë të kuptuarit e vendimmarrësve. në Kosovë rreth potencialeve të tranzicionit. Ai duhet të shqyrtojë mundësitë për vendosjen e teknologjive të energjisë si hidrogjeni, ruajtja e energjisë, kapja dhe ruajtja e karbonit dhe sistemet termike diellore. Është interesante se kompania e përzgjedhur do të duhet gjithashtu të shikojë potencialin e minierave të materialeve të tjera. Ndër kërkesat e tjera, do të analizojë edhe rreziqet për mosmarrëveshjet për tokën, ujin dhe fuqinë punëtore, theksoi GIZ.

Ndikimet e transformimit të rajoneve të veçanta të qymyrit janë analizuar për vende të tjera të Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë diskutimet e vendeve të ripërdorimit dhe kualifikimet e punëtorëve. Përderisa ka disa studime të fokusuara në aspektet teknike duke përfshirë burimet e ripërtëritshme, rrjetin, prodhuesin kombëtar të energjisë dhe objektivat në Kosovë*, ndikimi i tranzicionit të energjisë në rajonin e varur nga thëngjilli dhe njerëzit e tij ende nuk është përcaktuar. Shumica e impianteve të qymyrit në Ballkanin Perëndimor janë të vjetra, joefikase dhe kryesisht jo të besueshme. Ndërtimi i objekteve të tilla është ekonomikisht i pamundur për shkak të taksave të ardhshme të karbonit, duke përfshirë Mekanizmin e Rregullimit të Kufirit të Karbonit të Bashkimit Evropian. Përveç kësaj, vendet e rajonit janë të detyruara të dekarbonizojnë ekonomitë e tyre deri në vitin 2050.