Search

Gjermania përshpejton infrastrukturën e hidrogjenit: Qeveria miraton projektligjin, lehtësi në procedurat e lejeve

31 Maj, 2024


Qeveria gjermane miratoi një projektligj për të përshpejtuar ndërtimin e infrastrukturës së hidrogjenit, importit dhe impianteve të prodhimit, ndërsa Berlini synon në dekarbonizimin e ekonomisë.

Ligji për Përshpejtimin e Hidrogjenit do t’i japë infrastrukturës një status “interesi publik mbizotërues”, që do të thotë se autoritetet do t’i japin përparësi në procesin e miratimit. Procedurat e lejeve do të thjeshtohen dhe digjitalizohen dhe rastet ligjore që sfidojnë projektet e hidrogjenit dhe vlerësimet e ndikimit në mjedis do të shkurtohen, me shpresën e një zgjerimi të shpejtë.

Gjermania dëshiron të zgjerojë varësinë nga hidrogjeni si një burim energjie në të ardhmen për të ulur emetimet e gazeve serrë për sektorët industrialë shumë ndotës si çeliku dhe kimikatet dhe të ulin varësinë nga karburantet fosile të importuara.

Nga përshpejtimi do të përfitojnë kryesisht elektrolizuesit, pajisjet që përdorin energji për të ndarë hidrogjenin nga uji, me kusht që të provojnë se do të përdorin të paktën 80% energji të rinovueshme në periudhën deri në fund të vitit 2029.

Muajin e kaluar, koalicioni qeverisës i Gjermanisë ra dakord për një mekanizëm financimi për rrjetin e ardhshëm të hidrogjenit duke ofruar mbrojtje për investitorët në rast falimentimi.

Në mars, qeveria tha se do të caktonte deri në 3.53 miliardë euro fonde publike për të blerë hidrogjenin e gjelbër dhe derivatet e tij gjatë periudhës 2027-2036. Projektligji nuk përfshin ndërtimin më të shpejtë të termocentraleve të reja të gazit natyror që do të shndërrohen në hidrogjen në të ardhmen, një kërkesë kryesore e industrisë së energjisë.

/SCAN