Search

Eurostat: Prodhimi industrial në BE ka rënë, prodhimi i energjisë ishte i qëndrueshëm

October 15, 2021


Prodhimi industrial në nivelin e Bashkimit Evropian dhe eurozonës në gusht u ul në krahasim me muajin e mëparshëm dhe përsëri u rrit më ngadalë në krahasim me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, tregoi sot një raport i Eurostat.

Në nivelin e BE, prodhimi industrial i rregulluar sezonal ra me 1.5 për qind në gusht në krahasim me korrikun, kur, sipas të dhënave të rishikuara të Eurostat, ai u rrit me 1.2 për qind.

Në eurozonë, prodhimi ra 1.6 për qind në gusht nga gushti kur u rrit me 1.4 për qind të rishikuar.

Sipas kategorive të produkteve, rënia më e madhe në të dyja fushat u regjistrua në prodhimin e mallrave kapitale, me 4 për qind në BE dhe me 3.9 për qind në zonën e euros.

Prodhimi i energjisë në BE ishte i qëndrueshëm

Ato ndiqen nga mallrat e qëndrueshme të konsumit, me prodhim që bie me 2.9 për qind në BE dhe me 3.4 për qind në eurozonë. Në segmentin e mallrave të ndërmjetëm, ai ra me 1.4 për qind në BE dhe me 1.5 për qind në zonën e euros.

Prodhimi i mallrave të konsumit jo të qëndrueshëm në BE u rrit me 0.3 për qind, ndërsa në zonën e euros ra me 0.8 për qind.

Prodhimi i energjisë në BE ishte i qëndrueshëm, ndërsa në zonën e euros u rrit me 0.5 për qind.