Search

Energjia elektrike bëhet produkti më i madh i eksportit të Malit të Zi

08 Dhjetor, 2023


Eksportet e energjisë elektrike të Malit të Zi arritën në 190 milionë euro gjatë periudhës janar-tetor 2023 ose 35% të totalit, të udhëhequr nga dërgesat në Bosnje dhe Hercegovinë. Energjia elektrike është bërë produkti strategjik më i rëndësishëm i Malit të Zi, pasi eksportet e saj kapin vlerën e rreth 4% të prodhimit të brendshëm bruto (PBB) të vlerësuar për këtë vit, sipas të dhënave nga Enti Statistikor i Malit të Zi – Monstat, raporton e përditshmja Vijesti. Në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, eksportet e energjisë elektrike ishin 140 milionë euro, duke zënë 24% të totalit.

Suficiti i energjisë elektrike për këtë vit pritet të arrijë në 818 GWh, ndërsa vitin e ardhshëm planifikohet një tepricë prej 482 GWh, sipas Bilancit Energjetik të Malit të Zi për vitin 2024, të cilin qeveria e miratoi së fundmi. Në krahasim, vëllimi arriti në 138 GWh në 2022. Rezultatet tregojnë luhatje në prodhimin e hidrocentraleve për shkak të ndryshimeve në hidrologji, sipas dokumentit. Objektet hidroelektrike Perućica dhe Piva, të operuara nga Elektroprivreda Crne Gore (EPCG), përbëjnë gjysmën e prodhimit vjetor të ndërmarrjes shtetërore të energjisë.

Kushtet hidrologjike në vitin 2022 ishin të pafavorshme. Këtë vit ata ishin më mirë se mesatarja dhe në vitin 2024 pritet të jenë afër mesatares. Ajo u reflektua në prodhimin e hidrocentraleve – 1,454 GWh në 2022 dhe 2,150 GWh këtë vit. Rezultati i pritur në vitin 2024 është 1,853 GWh. Mbyllja e shkritores së aluminit KAP në Podgoricë në vitin 2021 kontribuoi gjithashtu në rritjen e tepricës. Deri atëherë, objekti konsumonte 580 GWh në vit. Vetëm 18.8 GWh është planifikuar për firmën në vitin 2024. Gjatë periudhës janar-tetor 2023, BiH ishte destinacioni kryesor i eksportit për energjinë elektrike malazeze (50 milionë euro), e ndjekur nga Serbia dhe Sllovenia (42 milionë euro secila). Energjia elektrike i është shitur edhe Republikës Çeke, Zvicrës, Hungarisë dhe Danimarkës.

Prodhimi diellor 50% nën planin

Është interesante se prodhimi i energjisë diellore u rrit pesëfish këtë vit. Megjithatë, rezultati ishte 50% nën planin. Autorët e Bilancit të Energjisë ia atribuuan kërcimin njësive fotovoltaike të sapo instaluara. Nën-performanca, nga ana tjetër, ishte rezultat i vonesave në skemat Solari 3000+ dhe Solari 500+, të zbatuara nga EPCG. Kapaciteti aktual fotovoltaik i Malit të Zi është 30 MW dhe parashikohet të arrijë në 100 MW në vitin 2024. Një termocentral diellor 5 MW pritet të vijë online, ndërsa EPCG planifikon të inaugurojë njësitë e tij Brana Slano dhe Brana Vrtac, me 3.7 MW në total. dhe të përshpejtojë zbatimin e programeve Solari 3000+, Solari 500+ dhe Solari 5000+, thuhet në dokument. Prodhimi i energjisë diellore është planifikuar në 104 GWh në vitin 2024, ose 3% e totalit, por edhe pesë herë më shumë se sa është parashikuar për vitin 2023. Termocentralet në Mal të Zi kanë një kapacitet të kombinuar prej 1,080 MW.