Search

EIA: Qymyri do të përbëjë 85% të kapaciteteve gjeneruese elektrike që do të pensionohen në SHBA në 2022

January 12, 2022


Operatorët kanë planifikuar 14,9 gigavat (GW) kapacitet gjenerues elektrik për të dalë në pension në Shtetet e Bashkuara gjatë vitit 2022, sipas inventarit të fundit të gjeneratorëve elektrikë, është shkruar në një njoftim në faqen zyrtare të Administrata e Informacionit të Energjisë në SHBA (EIA).

Shumica e pensionimeve të planifikuara janë termocentrale me qymyr (85%), të ndjekura nga gazi natyror (8%) dhe bërthamor (5%).

Shumica e impianteve që përbëjnë flotën operative të qymyrit në SHBA u ndërtuan në vitet 1970 dhe 1980

Thëngjilli – Pas tërheqjeve të konsiderueshme të kapacitetit gjenerues të energjisë elektrike me qymyr në SHBA nga viti 2015 deri në vitin 2020 që ishte mesatarisht 11.0 GË në vit, daljet në pension të kapacitetit të qymyrit u ngadalësuan në 4.6 GË në 2021.

Megjithatë, EIA pret që tërheqja e gjeneratorëve me qymyr të rritet përsëri këtë vit; 12.6 GË kapacitet qymyri është planifikuar të dalin në pension në 2022, ose 6% e kapacitetit gjenerues me qymyr që funksiononte në fund të 2021.

Shumica e impianteve që përbëjnë flotën operative të qymyrit në SHBA u ndërtuan në vitet 1970 dhe 1980. Termocentralet e qymyrit në SHBA po dalin në pension ndërsa flota e qymyrit plaket dhe ndërsa gjeneruesit me qymyr përballen me konkurrencën në rritje nga gazi natyror dhe burimet e ripërtëritshme.

Termocentrali më i madh i thëngjillit që planifikohet të penzionohet në 2022 është Ëilliam H. Zimmer me kapacitet 1,305 megavat në shtetin e Ohio.

Termocentrali gjenerues Morgantoën në Maryland planifikon të nxjerrë në pension dy njësitë e tij me qymyr (1205 MË të kombinuara) në qershor, të ndjekur nga dy nga gjashtë njësitë më të vogla të uzinës me naftë në shtator.

Kapaciteti i gazit natyror që pritet të dal në pension përbëhet nga njësi më të vjetra me avull dhe turbina me djegie

Gazi natyror – Në vitin 2022, 1.2 GË të kapacitetit të gazit natyror të SHBA-së është planifikuar të dalin në pension.

Kapaciteti i gazit natyror që pritet të dal në pension përbëhet nga njësi më të vjetra me avull dhe turbina me djegie, të cilat janë më pak efikase dhe më të vogla se shumë nga njësitë më të reja me cikël të kombinuar.

Termocentrali më i madh i gazit natyror në SHBA që planifikon të dalë në pension në vitin 2022 është termocentrali Meramec në Misuri.

Meramec, i cili ka katër njësi gjeneruese, fillimisht ishte një termocentral me qymyr. Dy nga gjeneratorët e termocentralit u konvertuan për të përdorur gaz natyror në vitin 2016. Këto njësi, si dhe dy njësitë e termocentralit me qymyr, planifikojnë të dalin në pension në dhjetor 2022.

Daljet në pension të kapacitetit bërthamor përfaqësojnë 5% të daljeve në pension të pritshëm në 2022 dhe më pak se 1% të flotës bërthamore operative të SHBA

Energjia bërthamore – Me 0,8 GË, daljet në pension të kapacitetit bërthamor përfaqësojnë 5% të daljeve në pension të pritshëm në 2022 dhe më pak se 1% të flotës bërthamore operative të SHBA.

Kapaciteti bërthamor në pension vjen nga një termocentral, impianti i energjisë bërthamore Palisades në Michigan.

Dalja në pension e Palisades është rezultat i çmimeve historikisht të ulëta të gazit natyror, rritjes së kufizuar të kërkesës për energji elektrike dhe rritjes së konkurrencës nga energjia e ripërtëritshme.