Search

BE miraton skemën e ndihmës shtetërore agrovoltaike të Italisë prej 1.7 miliardë eurosh

17 Nëntor, 2023


Komisioni Evropian ka miratuar mekanizmin e ndihmës shtetërore të Italisë prej 1.7 miliardë eurosh për mbështetjen e instalimeve agrovoltaike. Masa, në kuadër të Mjetit të Rimëkëmbjes dhe Rezistencës, është pjesë e strategjisë së vendit për të reduktuar emetimet e gazeve serrë dhe për të rritur pjesën e tij të energjisë së ripërtëritshme. Sistemet agrovoltaike ose agrosolare kombinojnë instalimet e paneleve diellore dhe aktivitetet bujqësore në një mënyrë optimale. Plani Kombëtar i Rimëkëmbjes dhe Rezistencës së Italisë është miratuar nga komisioni dhe miratuar nga Këshilli i Bashkimit Evropian.

Skema italiane do të zgjasë deri në fund të vitit 2024, për projektet që do të hyjnë në funksion para mesit të vitit 2026. Masat do të mbështesin ndërtimin dhe instalimin e 1.04 GW në kapacitetin agrovoltaik për të gjeneruar një minimum prej 1.3 TWh në vit. Sipas Komisionerit Evropian për Drejtësinë Didier Reynders, i cili është përgjegjës për politikën e konkurrencës, mekanizmi prej 1.7 miliardë eurosh, i financuar pjesërisht nga Lehtësia e Rimëkëmbjes dhe Rezistencës, do të promovojë përdorimin efikas të tokës duke kombinuar bujqësinë dhe prodhimin e energjisë së ripërtëritshme.

Skema italiane do të kontribuojë në gjelbërimin e sektorit bujqësor dhe kalimin drejt neutralitetit të klimës, në përputhje me objektivat e marrëveshjes së gjelbër të BE-së, tha Reynders. Prodhuesit bujqësorë do të marrin ndihmë në formën e granteve për investime dhe tarifave nxitëse. Grantet e investimeve në shumën 1.1 miliardë euro do të mbulojnë deri në 40% të kostove të pranueshme të investimit, ndërsa tarifat nxitëse, me një buxhet të vlerësuar prej 560 milionë euro, do të paguhen sipas një rregulli pay-as-bid gjatë funksionimit të objekteve për 20 vjet.

Tarifat nxitëse do të jenë në formën e kontratave të dyanshme për diferencën (CfD), duke mbuluar hendekun midis tarifave nxitëse dhe çmimeve të energjisë. Do të zbatohet një mekanizëm rikthimi për të paguar çdo shumë që tejkalon tarifat nxitëse në rast të çmimeve të larta të energjisë. Përfituesit do të jenë të detyruar të ndërtojnë struktura vertikale montimi për instalimet ose të përdorin module të energjisë diellore me efikasitet të lartë.

Kompanitë që investojnë në agrosolar janë gjithashtu të pranueshme për mbështetje nga fondet qendrore të BE-së. BayWa r.e., me qendër në Gjermani, fitoi 6.5 milionë euro financim nga Programi LIFE i BE-së për gjashtë projekte deri në vitin 2027. Investimet e planifikuara në Francë, Spanjë dhe Holandë janë të destinuara për teknologjinë agro-PV për të plotësuar bujqësinë e frutave në një shkallë më të madhe. Tre projekte të tjera në Gjermani, Spanjë dhe Itali janë për agro-PV krahas kulturave si gruri veror dhe dimëror ose soja. Ata do të ofrojnë të dhëna për të përmirësuar investimet e ardhshme, me qëllim që t’i bëjnë ato komercialisht të qëndrueshme, theksoi kompania. LIFE është instrumenti financues i BE-së për veprimin mjedisor dhe klimatik. Ai bashkëfinancon projekte që mbështesin politika si Strategjia Farm-to-Fork, e cila promovon një sistem të qëndrueshëm ushqimor.