Search

BE-ja do të ndajë 2,967 miliardë euro për projekte energjetike në dhjetë shtete anëtare

28 Qershor, 2024


Më 24 qershor, Bashkimi Evropian (BE) disbursoi 2,967 miliardë euro përmes Fondit të Modernizimit për të mbështetur 39 projekte energjetike në 10 shtete anëtare të BE-së.

Këto investime synojnë modernizimin e sistemeve energjetike, zvogëlimin e emetimeve të gazeve serrë në sektorin e energjisë dhe transportit dhe përmirësimin e efikasitetit të energjisë.

Kjo pagesë është më e madhja ndonjëherë përmes Fondit të Modernizimit, duke i çuar shpenzimet totale në 12,65 miliardë euro që nga janari 2021, raporton AERS.

Shtetet Anëtare që përfitojnë nga pagesa e parë në 2024 janë Bullgaria (65,2 milionë euro), Kroacia (52 milionë euro), Republika Çeke (835,2 milionë euro), Estonia (24,1 milionë euro), Hungaria (76,8 milionë euro), Letonia (26,8 milionë euro), Lituania (59 milionë euro), Polonia (697,5 milionë euro), Rumania (1,095 miliardë euro) dhe Sllovakia (35 milionë euro).

Paratë synojnë të forcojnë rrjetin e transmetimit të energjisë elektrike, të mbështesin integrimin e burimeve të rinovueshme të energjisë në Bullgari, të futin objekte fotovoltaike dhe të ruajtjes së energjisë për ofruesit publikë të shërbimeve të ujit në Kroaci, për të mbështetur familjet për të blerë dhe instaluar sisteme të reja fotovoltaike në Çeki. Republika, modernizimi dhe zhvillimi i sistemit të ngrohjes qendrore të bazuar në energjinë e rinovueshme në Hungari, një skemë mbështetëse për kontrata të ndryshme për prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme në Rumani.

Fondi i Modernizimit, i financuar nga të ardhurat nga ankandi i njësive të emetimeve nën Sistemin e Tregtimit të Emisioneve të BE-së, synon të mbështesë trembëdhjetë shtete anëtare me të ardhura më të ulëta në kalimin e tyre drejt neutralitetit klimatik.