Search

Komuna e Ravno në Bosnje dhe Hercegovinë me 200MW në kapacitete solare dhe të erës

05 Gusht, 2022


Investitorët kanë nënshkruar kontratat për ndërtimin e projekteve të energjisë solare dhe të erës me mbi 100MW dhe një impiant fotovoltaik me kapacitet prej 80 deri në 100MW në tokën e komunës së Ravno në jug të Bosnje dhe Hercegovinës, përcjell balkangreenenergyneës.

Pas përgjigjes së thirrjes publike për instalimin e kapaciteteve të energjisë së ripërtëritshme, Ventus Industria, ka nënshkruar kontrat për ndërtimin e turbinave të erës dhe paneleve solare me më shumë se 100MW të kapacitetit të instaluar, ka bërë të ditur komuna e Ravno, dhe do të përfshijë një hapësirë prej 280 hektarë.

Ventus industria është një partner i zhvilluesit të energjisë së rinovueshme wpd nga Gjermania, shton artikulli.

Vlen të përmendet, nëse menaxhimi i një impianti diellor dhe të erës është i integruar, ai i bën ato një termocentral hibrid dhe është kombinimi më i zakonshëm i dy burimeve.

Impiantet e energjisë së rinovueshme janë planifikuar të përfundojnë brenda pesë viteve

Ato janë të pajtueshme pasi era zakonisht është më e fortë gjatë natës dhe në dimër, ndërsa fotovoltaikët punojnë vetëm gjatë ditës dhe kanë kulmin e prodhimit në verë, kështu që operatori mund të bëjë parashikime më të mira të prodhimit dhe kosto më të ulëta balancimi.

Ka shumë kombinime të mundshme të burimeve plotësuese, duke përfshirë hidrocentralin, ruajtjen e baterive, termocentralet gjeotermale ose impiantet konvencionale si termocentralet me gaz.

Federata e Bosnës dhe Hercegovinës me moratorium kundër ndërtimit të hidrocentraleve të vogla

Lexo më shumë

Federata e Bosnje dhe Hercegovinës ka ndaluar projektin e termocentralit të qymyrit Tuzla 7

Lexo më shumë

Winter Wind do të ndërtojë edhe termocentralin e erës në Tušnica

Komuna e Ravnos zgjodhi një tjetër investitor në një thirrje të ngjashme publike për dhënien me qira të tokës së saj.

Winter Wind nga Tomislavgrad aty pranë ra dakord të instalonte një termocentral diellor prej 80 MW deri në 100 MW në një vendndodhje të quajtur Golubov Kamen. Zona afër fshatit Ivanicë shtrihet në 260 hektarë.

Kushti për shfrytëzimin e tokës ishte instalimi i minimumit 30 MW në kapacitet të energjisë së rinovueshme. Ofertuesit e kualifikuar duhej të vërtetonin se kishin ndërtuar tashmë një termocentral të energjisë së rinovueshme prej të paktën 30 MW.

Winter Wind, një degë e prodhuesit vendas të aluminit Feal, u licencua në fund të vitit të kaluar për tregtinë ndërkombëtare të energjisë elektrike. Firma është gjithashtu një furnizues me energji elektrike. Kohët e fundit ajo mori përsipër marrëveshjen e koncesionit për projektin e parkut të erës në Tušnica prej 72.6 MW në Tomislavgrad nga filiali i saj F.L. Era.

Në vitin 2018, F.L. Wind ndërtoi termocentralin e erës në Jelovaça prej 36 MW. Është gjithashtu në komunën Tomislavgrad, në Hercegovinë. Firma po përgatitet të ndërtojë termocentralin diellor të Zvizdanit prej 23 MW në të njëjtën zonë.

Qeveria Federale e Bosnje dhe Hercegovinës ka kufizuar rritjen e çmimit të energjisë elektrike me 20 për qind

Lexo më shumë

Ravno do të marrë tarifat e prodhimit deri në 204,000 euro në vit nga çdo kontratë

Të dyja investimet në Ravno vlerësohen në 100 milionë euro dhe marrëveshjet janë për 30 vjet, zbulon raporti. Josip Raguž, kreu i departamentit të planifikimit hapësinor dhe ndërtimit të komunës, tha se termocentralet e energjisë së rinovueshme janë planifikuar të përfundojnë brenda pesë viteve dhe puna e shtuar është duke u zhvilluar për lejet.

Si komuna ashtu edhe kantoni Hercegovina-Neretva i Federatës së BiH do të përfitojnë nga qiraja, vuri në dukje ai. Ravno duhet të marrë deri në 204,000 euro në vit nga çdo kontratë në varësi të prodhimit të energjisë elektrike, vuri në dukje Raguž.