Search

Annekathrin Markert

Annekathrin Markert është bashkëpunëtore në zyrën e Dentons në Berlin dhe anëtare e grupit të
avokatisë për cështje të energjisë. Para angazhimit në Dentons në Berlin, Annekathrin ka qenë e
angazhuar në BakerMcKenzie si bashkëpunëtore dhe asistene e hulumtimit në Arnecke Sibeth
Dabelstein.